PHOTON ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Veríme, že výrobok, ktorý robí dobrú a spoľahlivú prácu bez reklamácií po celý život, je ten najlepší servis pre našich zákazníkov. A pre všetky "malé bolesti" a "rany", ktoré sa môžu objaviť náhodou, vždy u nás nájdete ochotných poslucháčov, ktorí sa snažia nájsť pre našich zákazníkov  rýchle riešenie aj mimo zákonnej povinnej záručnej doby.

 
Záleží nám na tom, aby ste v prípade poruchy Vášho zariadenia PhotonEurope, mohli bez zbytočných prieťahov pracovať ďalej.
SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM PHOTON EUROPE:
V prípade že je predpokladaný čas na opravu záblesku dlhší, ako 5 dní, poskytneme Vám náhradný záblesk adekvátneho výkonu až do vyriešenia opravy (týka sa bleskov,  v záručnej dobe).
 
Na všetky výrobky PhotonEurope poskytujeme záručný a pozáručný servis v Banskej Bystrici.
 
V prípade potreby vyplňte, prosím, krátky REKLAMAČNÝ FORMULÁR, budeme Vás informovať o ďalšom postupe.

Reklamáciu môžete nahlásiť aj prostredníctvom e-mailu na adrese:

Reklamovaný tovar musí obsahovať aj originálny záručný list spolu s kópiou faktúry a podrobným popisom závady.
Vady z výroby, na ktoré sa vzťahuje záruka budú bezplatne odstránené. Vady, na ktoré sa záruka nevzťahuje, budú odstránené na náklady zákazníka. Ceny za opravy sú účtované podľa platného cenníka.
Ihneď po vykonaní opravy bude zákazník informovaný o možnosti prevzatia tovaru.
V prípade, že si zákazník bude priať poslať opravený tovar do miesta bydliska, zásielka mu bude mu odoslanná a doručená prostredníctvom kuriérskej služby do 24 hodín za poplatok 8.-€ s Dph.