Ako odpáliť štúdiový blesk PhotonEurope.

Odpal pomocou synchrokábla

Každý štúdiový blesk, alebo zostava PhotonEurope je dodávaný so synchrokáblom 4,5m , pomocou ktorého je možné prepojiť fotoaparáty vyššej triedy so zábleskovým svetlom. Pokiaľ používate viac svetiel súčasne, stačí, keď na ostatných zábleskoch zapnete integrovanú fotobunku a svetlá sa odpália súčasne. Nevýhodou odpalovania bleskov pomocou synchrokábla je to, že pri práci sa môže stať, že s káblom si môžete zhodiť svetlo, alebo, fotoaparát zo statívu.

 

 

POZOR: Synchrokonektor majú len vyššie typy digitálnych zrkadloviek, napríklad napr.Canon EOS 6D a vyššie, Nikon D300s a vyššie. Digitálne zrkadlovky, ktoré nemajú synchro konektor, môžu odpalovať štúdiové blesky cez synchrokábel len s pomocou tzv. synchrokocky, ktorá sa nasunie do sánok fotoaparátu a do jej konektora sa pripojí synchrokábel.

 

Odpal pomocou vstavanej fotobunky

Každý foto blesk PhotonEurope má integrovanú fotobunku. Po jej zapnutí sa svetlo synchrónne odpáli pri akomkoľvek záblesku v miestnosti. Svetlá je takto možné odpalovať napríklad aj pomocou systémového blesku, alebo vstavaného blesku, ktorý má každý fotoaparát. Fotobunka tiež reaguje aj na infraodpalovač (odpal pomocou Infraodpalovača však nie je vhodný pre exteriérové fotenie, nakoľko IR lúč sa v exteriéri nemá od čoho odraziť a odpal býva problematický).

 

Odpal Infraodpalovačom

Ako sme spomenuli vyššie, každý štúdiový blesk PhotonEurope má vstavaný IR prijímač. Do sánok pre blesk na vašom fotoaparáte tak stačí nasunúť infraodpalovač (napr. YS-100), ktorý po stlačení spúšte fotoaparátu odpáli štúdiový blesk.

 

 

 

Odpal rádiovým odpalovačom

Najspoľahlivejišiu kontrolu nad odpalovaním poskytuje rádiový odpalovač. Toto zariadenie odpáli blesk na vzdialenosť až 30m, pričom nevadí ak je medzi svetlom a fotoaparátom aj prekážka (napríklad stena). Rádiové odpalovače poskytujú možnosť zmeny nastavenia kanálov, čo je veľmi praktické, keď napríklad fotografujete na workshope, kde je viacero fotografov, ktorí by Vám mohli na rovnakej frekvencii odpalovať Vaše blesky. Použitie je veľmi jednoduché: Rádiový vysielač nasuniete do sánok Vášho fotoaparátu (pozor, pre fotoaparáty Sony/Minolta je potrebná špeciálna redukcia). Do synchrokonektora štúdiového blesku, (spravidla je to 3,5" minijack, alebo štandardný jack konektor), pripojíte rádiový prijímač. Na vysielači i prijímači nastavíte rovnaký kanál a môžete fotografovať.

 

Odpal bleskov fotoaparátmi Sony/ Minolta

Fotoaparáty Sony / Minolta, majú inú päticu pre blesk, ako ostatní výrobcovia fotoaparátov (Canon. Nikon, Olympus, Panasonic, Fujifilm...). Do sánok pre blesk preto nieje možné nasunúť infraodpalovač, alebo rádiový odpalovač bez špeciálnej redukcie. Redukcia má na spodnej časti sánky typu Sony a v hornej má štandardné sánky (typu Canon , Nikon...). Po jej nasunutí na fotoaparát Sony môžete použiť Infradopalovač alebo rádiový odpalovač.

 

 

Súčasné odpálenie štúdioých a systémových bleskov

V prípade potreby je možné odpalovať štúdiový blesk, (resp. viac bleskov), súčasne so systémovým bleskom. (Systémovým bleskom sa rozumie hlesk, ktorý je určený pre zasunutie do sánok fotoaparátu, ktorý je však tiež možné použiť aj mimo fotoaparát a umiestniť ho do priestoru).

Pre súčasný odpal týchto odlišných svetelných zdrojov slúži hybridný rádiový odpalovač, ktorý sa skladá z vysielača a dvoch prijímačov. Na každom prijímači sú integrované štandradné "sánky" pre zasunutie blesku. Tie majú rovnakú funkciu ako "sánky"na fotoaparáte, s tým rozdielom, že prenášajú len informáciu o pokyxne k odpáleniu blesku, ale TTL informácie (o clone, čase a pod.), neprenášajú. Do týchto sánok na prijímači sa nasunie systémový blesk, ktorý sa potom postaví do držiaka, alebo pripevní na statív. Každý prijímač má na spodnej strane štandradný statívový závit a tiež päticu (rovnakú, ako systémový blesk). Ďalší prijímač použijeme na odpal štúdiového blesku. Nakoľko štúdiové blesky nemajú "sánky pre príslušenstvo", prijímač prepojíme so svetlom pomocou krátkeho sychro káblika, ktorý je súčasťou balenia.

Na vysielači i prijímačoch nastavíme rovnakú kanálovú frekvenciu. Vysielač nasunieme do "sánok pre príslušenstvo" na fotoaparáte a môžeme súčasne odpalovať štúdiový aj systémový blesk, resp. dva systémové blesky. V prípade potreby súčasného odpalu systémového blesku a viacerých štúdiových bleskov, použijeme pre prvý štúdiový blesk spomínaný rádiový prijímač a na ostatných bleskoch zapneme fotobunku. všetky ostatné blesky sa budú odpalovať súčasne.