Čo je štúdiové svetlo - alebo prehľad najrozšírenejších svetelných zdrojov.

Štúdiovým svetlom môžeme nazvať akýkoľvek umelý zdroj svetla, ktorý nám pri exponovaní fotografie nahrádza prirodzené denné slnečné svetlo. Každý fotograf sa občas dostane do situácie, kedy mu (napriek svetelnosti kvalitného objektívu a stále sa zlepšujúce možnosti digitálnych zrkadloviek), nízka intenzita denného svetla neumožní exponovať fotografie, tak ako by chcel. V momente keď napriek tomu chcete dosiahnuť kvalitný výstup podľa svojich predstáv, musia ísť všetky kompromisy bokom a je čas siahnuť po umelom osvetlení. Čo získate použitím štúdiových svetiel?

Ak máte možnosť pri fotografovaní ľubovoľne regulovať intenzitu používaného svetla, otvorí sa vám obrovský priestor pre kreatívnu tvorbu. Razom sa posuniete z pozície "reportážneho" fotografa, do pozície fotografa "tvorivého", ktorý kreatívne pracuje so svetlom, clonou a expozičným časom.

Čo teda získame konkrétne:
- Možnosť určiť si, akú budú mať fotografie hĺbku ostrosti. (Od nízkych clonových čísiel, ktoré sú veľmi žiadané u portrétov, kde ostré detaily efektne prechádzajú do rozostrením potlačeného pozadia, až po použitie vysokých clonových čísel, ktoré umožňujú dokonalé zdokumentovanie aj tých najväčších produktov na ktorých je potrebné rozoznávať i najmenšie detaily)
- Dostatočnú rýchlosť expozície (už nie ste obmedzení dlhým expozičným časom, ktorý vám dovolia obmedzené svetelné podmienky, fotografie teda už nebudú z dôvodu dlhého času rozmazané)
- Možnosť pracovať kreatívne (jednotlivé časti fotografie môžu byť nasvietené rôznou intenzitou svetla, s rozdielom aj niekoľkých clonových čísiel, čo dodá fotografii ako celku neopakovateľnú atmosféru)
- Časová neobmedzenosť (fotografie podľa svojich predstáv môžete realizovať bez ohľadu na to, či je noc, alebo deň a bez časovej tiesne opakovať záber kým je to potrebné)

Čo je teda štúdiové svetlo? Nie je to len akýkoľvek umelý zdroj osvetlenia.

Tu je prehľad svetelných zdrojov, ktoré je možné kreatívne použiť pri práci v štúdiu:
- Žiarovka
- Halogén
- Žiarivka s denným svetlom
- Systémový blesk
- Štúdiový blesk