Kveto Šakový

- tvorí a pôsobí v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe preferuje kombináciu fotografie a počítačovej úpravy aby prezentoval portrétovanú osobu tak ako na neho v danej chvíli pôsobí. Rád vychádza z klasických výtvarných postupov hlavne čo sa týka svetla a celkového vyznenia konečnej fotografie.

Jeho tvorba je ovplyvnená Piktorializmom, (fotografický smer, ktorý sa objavil okolo roku 1885 a usiloval sa o priblíženie fotografie k maľbe alebo grafike. Najväčší rozmach dosiahol na začiatku 20. storočia a začal ustupovať po roku 1914, v súvislosti s nástupom modernizmu.)

Technika: Nikon D700           Svetlá: PhotonEurope Millennia EC           

Judith 07
Judith 07
Nikil 17
Nikil 17
M 0a5
M 0a5
krem 05
krem 05
Sona D 001
Sona D 001
MC 002
MC 002
kosa 05
kosa 05
Nikol 13
Nikol 13