Výstava ZSF 2017

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1.

Každý člen ZSF môže do súťaže poslať najviac 7 fotografií vo voľnej téme a 3 fotografie s tematikou čiernobielej fotografie s rozmerom 30x40 cm alebo 20x30 cm podlepené na ľahkej podložke /výkres/ v rozmere 30x40 cm.

Maximálny povolený rozmer fotografie je 30x45,5 cm, aby sa zmestila do balíka na reprízu výstavy. Fotografie podlepené v ťažkej pasparte, taktiež napísané titulky s menom autora na obraze fotografie a poškodené fotografie nebudú porotou prijaté a ani vystavené. Väčší alebo menší rozmer fotografie nebude predložený porote.

2.

Do súťaže sa prijímajú fotografie z najnovšej tvorby, ktoré neboli zaradené v predošlých súťažných výstavách ZSF. Prijímajú sa všetky žánre bez obmedzenia vrátane digitálne manipulovanej fotografie. Fotografie musia byť nepoškodené, technicky nezávadné a nie staršie ako dva roky, aby boli schopné reprezentovať ZSF v zahraničí.

3.

Každú fotografiu treba na zadnej strane čitateľne /paličkovým písmom/ označiť menom autora, fototitulmi autora, jeho presnou adresou s PSČ, názvom fotografie a názvom fotoklubu, v ktorom je autor alebo samostatne tvoriaci. Tie isté údaje musia byť uvedené vo vstupnom formulári, ktorý je súčasťou tohto súťažného poriadku. Titulok musí byť v slovenskom jazyku – v zmysle jazykového zákona.

4.

Počas prepravy fotografií poštou, ZSF nezodpovedá za poškodenie alebo stratu. Zo súťaže budú vyradené fotografie nezodpovedajúce súťažnému poriadku alebo poškodené a nečitateľne vyplnené fotografie. Fotografie nezasielajte v roličke, ale v riadnom obale.

5.

Fotografie do výstavnej kolekcie a na ocenenie vyberie odborná porota v zložení:

 • a/ PhDr. Věra Mateju, SČF - Česká republika
 • b/ Imre Horváth , MAFOSZ - Maďarsko
 • c/ Jola Rycierska, ZPAF - Poľsko
 • d/ Ľubomír Schmida, MZSF, EFIAP, ESFIAP - Slovensko
 • Náhradník : Teodor Nagy MZF - Slovensko

 

7. Členovia odbornej poroty môžu vystavovať, ale nemôžu byť ocenení.

8. Porota môže udeliť tieto ocenenia:

 • 1. cena ZSF
 • 2. cena ZSF
 • 3. cena ZSF
 • 3 Čestné uznania ZSF  
 • 1 Cena a 1  Čestné uznanie za tému Štyri ročné obdobia ČB/Farba
 • Cena primátora mesta Ružomberok
 • Ceny poroty:
 • Cena ZPAF, Cena SČF, Cena MAFOS, Cena ZSF

 

Vstupný formulár si môžete stiahnuť TU